اس ام اس نا امیدی جدید 93 زیبا
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

 قول بده که خواهی آمد اما هرگز نیا اگر بیایی همه چیز خراب می شود دیگر نمی توانم اینگونه با اشتیاق به دریا و جاده خیره شوم من خو کرده ام به این انتظار به این پرسه زدن ها در اسکله و ایستگاه اگر بیایی من چشم به راه چه کسی بمانم؟  

 

*

اس ام اس نا امیدی جدید 93 زیبا

*

 


 دوباره عاشق شده اماما اینبار حواسم خوب جمع است
که باز با دوستم سرقرار نرومکه چندی بعد خیانت ببینم
 

 

*

اس ام اس نا امیدی جدید 93 زیبا

*

 


 یه لحظه گوش کن خدا
جدی میگم
نه بچه بازیه نه ادا واطوار
حالم اصلا خوب نیستاس ام اس نا امیدی جدید 93
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

 

  دنیا دو روزه
دوستی ها هم دو روزه
اما تنهایی  واسه همیشست

*

اس ام اس نا امیدی جدید 93

*

 


 کاش حداقل جوانمردی می کردی
و  مهربانی ام  را بهانه رفتنت نمی کردی
تا من مجبور نباشم هرروز سنگ  را نشان دلم بدهم
و بگویم اگر مثل این بودی   
او نمی رفت