اس ام اس فلسفی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

اس ام اس فلسفی زیبا قشنگ جدید ۹۳ پیامک و مسیج

آنکس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند گویی که هزار سال زیسته است
و آنکه امروزش را در نمی یابد ،هزار سال هم به کارش نمی آید

^

^

^

^

اس ام اس فلسفی زیبا قشنگ جدید ۹۳ پیامک و مسیج
ﻣﻐﺰﻡ، ﻣﻐﺰﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ، ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ و ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ

^

^

^

^

اس ام اس فلسفی زیبا قشنگ جدید ۹۳ پیامک و مسیج
گاهی انسانها قادر نیستند شما را درک کنند عزیز
مگر اینکه همان اتفاق برای آنها نیز روی دهد و آن درد را تجربه کننداس ام اس پرمعنی فلسفی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

باور نمی کنم که هیچگاه خدا به ما بگوید :نه
خدا سه گزینه دارد:
آری
باشه ولی الان نه
و من پیشنهاد بهتری برایت دارم فقط صبور باش

.

.

.

اس ام اس پرمعنی فلسفی
اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت

.

.

.

اس ام اس پرمعنی فلسفی
روزی که بود ندیدم روزی که خواند نشنیدم
روزی دیدم که نبود روزی شنیدم که نخوانداس ام اس فلسفی بی نهایت آموزنده
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->


ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﻪ

ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﯼ ﺑﮕﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ

ﯾﺎ

ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﮐﻨﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ...

 

 

 

 

 


زندگی مشکل نیست

بلکه این مشکلات هستند که زندگی را تشکیل داده اند  ...

 

 

 

 

 


لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود

می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود را شکست دهد  ...اس ام اس فلسفی و پر معنی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->


وقتی کسی رو ناراحت میکنی..

فقط خودت میتونی آرومش کنی..

مثل مار که...

وقتی نیش میزنه پاد زهرشو از خودش میگیرن ...

 

 

_____________________  اس ام اس فلسفی و پر معنی  _______________________

 


انسان هایی که بدترین گذشته را داشته‌اند

قابلیت ساختن بهترین آینده را دارند ...

 

 

_____________________  اس ام اس فلسفی و پر معنی  _______________________

 


ضعیف مشخصه کسی است که

با هر شکستی بینش او نیز عوض شود ..اس ام اس فلسفی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

 ساعتها را بگذارید بخوابند  بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست

 

_________________  اس ام اس فلسفی  ___________________

 


 ارام باش رفيق هيچ گرسنه اي باقي نمي ماندشك ندارم همين روزها همه سير ميشوند از زندگي1

 

_________________  اس ام اس فلسفی  ___________________

 


 امروز اولين روز از فرصتهاي باقيمانده است هيچ وقت براي يك تصميم خوب دير نيستاس ام اس فلسفه ای جدید
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد  

 

___________________  اس ام اس فلسفه ای جدید  ________________________

 

 

 عادت كن هميشه حتي وقتي كه ناراحت هستي خودرا سرحال نشان دهي

 

___________________  اس ام اس فلسفه ای جدید  ________________________


 ناپلئون ميگه وقتي سيبي رو گاز زدي و ديدي كرم درسته اي توش بود خوشحال باش  اما اگه سيبي رو
گاز زدي و كرم نصفه اي توش بود اوون وقت ناراحت شو از خوزدن اون كرماس ام اس های فلسفی زیبا
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

                                                                       قدم تازه اي برداشتن اين چيزي است که مردم بيشتر از آن ميترسند  داستايوسکي

 

*

اس ام اس های فلسفی زیبا

*

 

 
افراد به اندازه کمبودهایشان دیگران را آزار می‌دهند

 

*

اس ام اس های فلسفی زیبا

*

 

 
خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند  ارد بزرگ