اس ام اس سیگار
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

گوشه ی کافه ای می نشینم بدون هیچ بهانه ای قه قهه می زنم
نه به حضور باران نیازی است
نه به قهوه ، نه به سیگار و نه حتی به نگاه تو
فقط بی دلیل ، به نداشته هایم می خندم

 

اس ام اس سیگار  ******************************  جدید

 


این روزها چقدر سیگارت شبیه آرزوهای من است
هر دو دود می شوند

 

اس ام اس سیگار  ******************************  زیبا

 


کاش پشت پاکت سیگار به جای تصویر ریه ای بعد از کشیدن سیگار
تصویر اعصاب های خراب قبل از کشیدن سیگار را می ذاشتن