اس ام اس قلیون
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

وقتی یکی تنهات گذاشت
انتظار نکش! برو یه قلیون بخر، بشین دو سیب بکش تا چشش دربیاد....

 

اس ام اس قلیون  *****************************  جدید

 


خصوصیات بچه های قلیونی:
حالم خیلی بدِ..... بریم قلیون
خیلی خوشحالم..... بریم قلیون
حُوصله ندارم......بریم قلیون
بنزین ندارم..... بریم قلیون
کِلاس لغو شد..... بریم قلیون
مدرکمُ گرفتم. شیرنیش؟.....بریم قلیون....

 

اس ام اس قلیون  *****************************  93


ﮐﯿﺴﻪ ﯼ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺴﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﮐﯿﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ قلیونی ها
ﺑﺮﺍﯼ حمل ادوات قلیان به نقاط مختلف....