اس ام اس شاعرانه شعر زیبا
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->


ای کاش زندگی تلخی نداشت
هیچ مردی بر شانه اش دردی نداشت
گرم گرم اغاز کردیم عشق را ای کاش لحظه ایی سردی نداشت

 

*

اس ام اس شاعرانه شعر زیبا

*

 


هوس کردم که امشب زیر بارون
برم تا جایی که میره خیابون
هوس کردم که فراموشی بگیرم
فراموشم شه که از زندگی سیرم

 

*

اس ام اس شاعرانه شعر زیبا

*

 


ویرانه نه ان است که جمشید بنا ساخت
ویرانه نه ان است که فرهاد فرو ریخت
ویرانه دلم ماست که با هر نگه تو
صدربافرورخت و باردگر بنا شد