اس ام اس و ضرب المثل خارجی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

ضرب المثل مکزیکی میگه :بجز خودت و اسبت به کس دیگه ای اعتماد نکن منم بجز خودم و خودت به کس دیگه ای اعتماد ندارم

 

*

اس ام اس و ضرب المثل خارجی

*

 


جواب ندادن هم جوابی است ضرب المثل دانمارکی

 

*

اس ام اس و ضرب المثل خارجی

*

 


یه ضرب المثل آفریقایی هست که میگه کار اگه خوب بود پول دارا کار میکردن