مجموعه عظیم 1000 تایی اس ام اس کردی جدید با ترجمه
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

  >>مجموعه عظیم 1000 تایی اس ام اس کردی جدید با ترجمه <<

  *تقدیم به کرد زبان ها و کسانی که آشنا / دوست / فامیل کرد / لر / لک دارند*

 


 له ته نیای بوون زور رازی نیم
به لام خوشحالم که له گه ل زور که سدا نیم
معنی:
از تنهاییم راضی نیستم
اما خوشحالم که با هر کسی دوست و رفیق نیستم

 

 √ 1000 اس ام اس کردی جدید با ترجمه

 


 هه موومان وه کو خورین
چاره نوسمان ئاوابوونه
معنی:
همه ما آدمها مثل خورشید میمونیم
تقدیرمون غروب خواهد بود

 

 √ 1000 اس ام اس کردی جدید با ترجمه

 


 دکتور هه زار سال مه شق بکات
ناتوانی
ده ردی دوو عاشق چاره سه ر بکات
معنی:
دکتر هزار سال هم درس بخونه و تخصص بگیره
نمیتونه درد دوتا عاشق رو دوا کنهاس ام اس کردی با ترجمه
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

 خۆشه وێستی و جوانی تۆ
به هیچ وشه یه ک وه سف ناکرێت لای من
به هیچ پێنوسێک نانوسرێت
که وه جوانه که
معنی:
دوست داشتن تو و زیبایی تو
با هیچ چیزی وصف نمیشه پیش من
با هیچ قلمی نمیتوان نوشت
 که خیلی زیبایی

 

*

اس ام اس کردی با ترجمه

*

 


 مه گری بو که سی که ناگریی بوت
بگری بو که سی وه فای هه بی بوت
معنی:
گریه نکن برای کسی که برات گریه نمیکنه
گریه رو برای کسی بکن که برات وفا دارهاس ام اس جدید کردی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

*"اس ام اس به زبان کردی مناسب برای زبان های کردستانی / کرمانشاهی / ایلامی / لکی و لری   عاشقانه و مفهومی*"

 

 

 تۆ فرمیسکی بویه حه زم له گریانه
تۆ روباری بویه حه زم له خنکانه
تۆ ئاگری بویه حه زم له سوتانه
تۆئه ستیره و مانگی بویه ئاسمانم لا جوانه
ترجمه :
تو اشک هستی به همین دلیل میل به گریه کردن دارم
تو رودخانه هستی به همین دلیل میل به غرق شدن دارم
تو آتش هستی به همین دلیل میل به سوختن دارم
تو ستاره و ماه هستی به همین دلیل آسمان جلوی چشمم زیباست
 

*

اس ام اس جدید کردی

*

 


 ولاتی بال و
بؤفرین هیچ ئاسمانیک
ده ریایک عه شق و
بؤ عاشقی هیچ ده رفه تیک
ده مه وی عاشقت بم
ئه ی ئه وکه سه ی فرین ده تخوازی
ترجمه:یک دنیا بال و برای پرواز آسمانی نیستیک دریاعشق و برای عاشقی فرصتی نیست میخواهم عاشقت شوم ای که پروازتورامیخوانداس ام اس به زبان کردی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

 به فرمیسکی چاوه کانم بیابانم کرده ده ریا هیشتا ده لیم کویر بی چاوانم که بو دووری تو نه گریا  

 

*

اس ام اس به زبان کردی

*

 


 چنی غمگین چنی دلگیر پاییز گلومه بغض غم میگیره پاییز
غروبی سیر ا داغش گیره کردم که گلباخی ا باغا میره پاییز

 

*

اس ام اس به زبان کردی

*

 


 چو فه رهاد  قوله نگ شيرين ئه لگرم مه چم ده دامان مانيشت بمرم
شاعر: ولي محمد اميدي
مثل فرهاد تيشه شيرين را بر ميدارم و ميروم در دامان كوه مانشت بميرم  

 اس ام اس کردی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->


 هه ر باخی گولی وهک توی تیا بیت هه رگیز ئه وباخه خه زانی نابیت
 اگر هر باغی گلی مثل تو داشته باشه هرگز دچار خزان نمی شود

 

*

اس ام اس کردی

*

 


 ضؤن نةطرييم من بة کوپ  شصواوة لصم أؤذ و شةوم
بؤ تةوافي أؤذي رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو
چگونه نگريم مني که روز و شبم را بازنمي‌شناسم
بهر طواف خورشيد روي توست که شب سرگردان است

 

*

اس ام اس کردی

*

 


 دلم بقوربان دلى تنگت بيت  له كوى دانيشم گويم له دنگت بيت  دلى من تنيا عشقى يك دلهپ له دواى او دله گيانم بو گله