اس ام اس های عربی جدید با ترجمه
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

 احبک ولیحب موعیبعاشقتم وعاشق بودن بدنیست@عیب الینکر احبابهبلکه بدفراموش کردن عزیزان است@الحب مو رساله بخطعشق نه نامه نوشتنه @ولا کلمات چذابهونه حرفاى دروغ@ الحب ظیم وتعب وهمومعشق سختىخستگى وغم زیاده @وصعب للیحسب حسابه که شمردنشون  مشکله @الحب غرفه وقفل محکوم عشق مثل یک اتاق دربسته وقفل شده میمونه@ صعب ماینفتح بابه که درش به سختى بازمیشه@

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 من ڪۈآرث ٱلبشّر   
شخص تضعه في عينيڪ فيعميك
وشخص تضعه تحت قدميك فيرفعك
 از شگفتى انسانها كسى را در چشمانت قرار ميدهى و كورت ميكند- وكسى را زير پايت قرار ميدهى و تو را به بالا مى برد

 اس ام اس به زبان عربی جدید
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

 دمعه تسيل وشمعه تنطفي والعمر بدونك يختفي ومن دونك قلبي ينتهي  

 

** اس ام اس به زبان عربی جدید  **

 


 اموت برقه احساسك وهمس احساسك و همس الحب بانفاسك ولو تطلب مني قلبي انا كلي فدا راسك  

 

** اس ام اس به زبان عربی جدید  **

 


ینشدنی البطران تاکل عدس لیش گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش
ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چندهاس ام اس عربی جدید با ترجمه
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

*"اس ام اس عربی جدید همراه با ترجمه به زبان فارسی تعداد 183 عدد اس ام اس جدید عربی مناسب برای موضوعات عاشقانه و دینی*"


 لا تضن انت منسیانت اغلی من نفسی
انته بالگلب محفوظمثل آیه الکرسی
فکر نکن فراموش شدیتو از جونم باارزش تری
تو تو قلب من محفوظیمثل ایه الکرسی

 

*

اس ام اس عربی جدید با ترجمه

*

 


 صحیح العمر یمضی واحنه نمشی
درسته که عمر میگذره وهمه ما میریم
بس تبقی المحبه هیه کلشی
فقط محبته که میمونه واین از همه چیز با ارزش تره
وصحیح الدنیه صعبه ومنها نشکی
درسته که دنیا سخته واز اون شکایت میکنیم
بس بیها المحبه تسوه کلشی
ولی در آن محبتی هست که از همه چیز با ارزش تره

 

*

اس ام اس عربی جدید با ترجمه

*

 


 امام على عليه‏ السلام :
استعمل العدل واحذر العسف والحيف فانّ العسف يعود بالجلاء والحيف يدعوا الى السّيف
عدالت را اجرا كن و از زورگويى و ستمگرىبپرهيز زيرا زورگويى مردم را به ترك از وطن وامى‏دارد و ستم آنان را به قيام مسلّحانه مى‏كشاند اس ام اس جدید عربی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

  * "اس ام اس عربی تعداد 79 عدد اس ام اس جدید عربی همراه با ترجمه به فارسی "*

لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟
حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم
ترجمه:
چرا دنیا ظالمه واونی که کسیو دوست داره مظلوم؟
عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم

 

*

اس ام اس جدید عربی

*

 


 ترکت القلم من بعدک والکتاب
او گلبی من العشگ صدگ ولک تاب
وحق العرش والقبله ولکتاب
اذکرک کل صباح و کل مسیه
ترجمه:
بعد ازتو کتاب وقلم وترک کردم
ودلم از عشق دیگه توبه کرده
و قسم به اسمان و قبله و کتاب اسمانی
یادت میکنم در تمام اوقات روز

 

*

اس ام اس جدید عربی

*

 


 مو بیدی حتی انساک او لا اهیه بیدک
الامر امر الروح هیه التریدک
ترجمه:
دست من نیست که فراموشت کنم ونه حتی دست تو
کار کار دله اونه که تو رو میخواداس ام اس به زبان عربی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->


 بدي أعطي عيونك وعد
رح نبقى دايماً لبعض
لولا بوكرا تركنا بعض
هي أكبر غلطة
مكتوب علينا نشتاق
للحب الهني
تيخلص عمر الأشواق
تتفنى الدني
 


*

اس ام اس به زبان عربی

*

 
 معک:
لآخر نبضه بقلبی
لآخر خطوه بدربی
لآخر حرف
لآصعب ظرف
لآخر صوت
لحد الموت


*

اس ام اس به زبان عربی

*

 
 اللي كان من قبلك انت
و انت مش جنبي مكنتش عايشة فيه
و اللي حيكون بعدك انت
لو مكنتش انت فيه يا ريتني اموت قبليهاس ام اس عربی
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

 

  کنت احسب هواک طیش وتعدى ماعرفت ان الهوى قبر وحفرته بیدی

 
*

اس ام اس عربی

*

 
 حرت شحچى شسمعنك
حرت شكتب شعرعنك
حرت وعيونى يردنك
يخايب والله أحبنك  

 


*

اس ام اس عربی

*