اس ام اس سنگین عمیق
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

اس ام اس سنگین عمیق
رابطه ها زمانی زیبا میشودکه برای یادکردن،هیچ دلیلی جزدلتنگی نباشد

.

.

.

.

اس ام اس سنگین فلسفی
آرزویم این است آرزویت،
ساکن کوچه ی بن بست نباشد”هرگز

.

.

.

.

اس ام اس سنگین جدید
سر به هوا شده ام
توهم زیر سرت بلند شده
چقدر عجیب
فکر میکردم
قلب همیشه گرفتار میشود اما
انگار سر نقش کلیدی تری دارد..در این ماجرااس ام اس سنگین جدید
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

اس ام اس سنگین جدید  
لازمه قضاوت شکیبایی به هنگام شنیدن اندیشیدن به هنگام گفتن بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است

.

.

.

.

اس ام اس سنگین ۹۳  
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﺎﺭﻭ ﮔﻔﺘﻦ و ﻣﺎ ﺧﻮبیشون رو ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻔﺘﻤﻮﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﯿﻢ

.

.

.

.

اس ام اس سنگین فلسفی  
هیچ  صیادی
در جوی حقیری
که به گودالی می ریزد
مرواریدی
صید نخواهد کرد