اس ام اس دروغ
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

اس ام اس دروغ گفتن   
لبخندم بزرگ ترین دروغ دنیاست
وقتی که تو نیستی

.

.

.

.

اس ام اس دروغ گفتن   
صادقانه دروغ می گویند، و عاشقانه خیانت می کنند
کاش دل ها آنقدر پاک بود که برای گفتن: دوستت دارم، نیازی به قسم خوردن نبود

.

.

.

.

اس ام اس دروغ و خیانت   
این روزها عاشقانه ها دروغ شده
چون عشق ها دروغ شده
چون هوس بر عشق پیروز شده
چون دوست داشتن ها دروغ شدهاس ام اس دروغ دوست داشتن
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

اس ام اس دروغ دوست داشتن   
این روزها چه خوب گناه هم حلال شده
کسی دروغ نمی گوید
دروغ را تایپ می کنند

.

.

.

.

اس ام اس دروغگویی   
  دروغ بگو؛ تا باورت کنند!! آب زیر کاه باش؛ تا بهت اعتماد کنند….!! بی غیرت باش؛ تا آزادی حس کنند.! خیانت هایشان را نبین؛ تا آرام باشند کذب بگو؛ تا عاشقت شوند

.

.

.

.

اس ام اس دروغ دوست داشتن   
زندگی به من آموخت
آدمها نه  دروغ  می گویند
نه زیر  حرفشان  می زنند
اگر چیزی  می گویند
صرفا  احساسشان  درهمان لحظه ست
نباید رویش حساب  کرداس ام اس دروغ و خیانت
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

اس ام اس دروغ و خیانت   
عشق واژه مقدسیه الکی به (دروغ) نگو عشقم
وقتی بدونه دروغه له میشه
اگرهم ندونه الکی دلخوش میشه
دله سنگ که نیست

.

.

.

.

اس ام اس دروغ گفتن   
اگه دروغ اول رو بخشیدی
منتظر دروغهای بعدی باش

.

.

.

.

اس ام اس دروغگویی   
عشق از دوستی پرسید فرق ما با هم چیه؟
دوستی جواب داد من آدمها رو با سلام آشنا میکنم تو با نگاه. من اونا رو با دروغ از هم جدا میکنم و تو با مرگ