اس ام اس برای ناراحتی جدید
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

گاهي وقتا دوست داري يكي پشت سرت باشه بادستاش جلو چشماتو بگيره بعد بگه من كيم؟ توهم دستاشو بگيري وبگي هركي هستي بمون كه خيلي تنهام

 

اس ام اس برای ناراحتی جدید

 


 من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی  ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی

 

اس ام اس برای ناراحتی جدید

 


 پر از اشکم ولی میخندم به سختی
به قول فروغ که میگفت:
شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندیاس ام اس تلخ تنهایی جدید اس ام اس
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

نوشته می شود :زندگی
خوانده می شود :تنهائی
و معنای آن مرگ است

 

*

اس ام اس تلخ تنهایی جدید اس ام اس

*

 


گاهی تنهاماندن تمرین بدی نیست زیرا درهمه حال بایدمنتظر بی وفایی بود

 

*

اس ام اس تلخ تنهایی جدید اس ام اس

*

 


به اندازه همه خداحافظی های بی سلام
به قدر تمام نامه های بی جواب
به اندازه ایستادن های بی شمار
و همه ی بودن های نا تمام
خسته ام
راست گفته اند
ایستادگی تنهایی می آورد