اس ام اس عاشقانه و رمانتیک
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

چرا اونایی که دم از رفاقت میزنن،تو لحظه ی بی کسی ها قیدتو راحت میزنن

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد
وسعت تنهائیم را حس نکرد
در میان خنده های تلخ من
گریه پنهانیم را حس نکرد
در هجوم لحظه های بی کسی
درد بی کس ماندنم را حس نکرد
آن که با آغاز من مانوس بود


لحظه پایانیم را حس نکرداس ام اس عاشقانه زیبا و جدید ۹۳
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

محبوب همه باش
معشوق یکی.
مهرت را به همه هدیه کن
عشقت را به یکی

 

.

.

.


این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که
به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست
ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست

 

.

.

.


اشتباه نکن!
نه زیبایی تو؛ نه محبوبیت تو، مرا مجذوب خود نکرد…
تنها آن هنگام که روحِ زخمی مرا بوسیدی ‌،
من عاشقت شدماس ام اس عاشقانه جدید 93 زیبا
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->


 شمع اگر پروانه را سوزاند خير از خود نديد
آه عاشق زود گيرد دامن معشوق را

*

اس ام اس عاشقانه جدید 93 زیبا

*


 لبخند ارزانترين راهي است كه مي توان توسط آن نگاه را وسعت داد

*

اس ام اس عاشقانه جدید 93 زیبا

*


 تقدیم به زیباترین شقایق دنیا دوستت دارم نه به آن خاطر که دوستم بداری بلکه به آن خاطر که لایق دوست داشتنیاس ام اس عاشقانه رمانتیک جدید 93
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

چه خوشبختم من که دستان من بوی تو می دهد هنوز

 

*

اس ام اس عاشقانه رمانتیک جدید 93

*


 گناه كلاغ چيست كه هر وقت مي خواهد چهچه بزند صداي قارقار از گلويش بيرون مي آيد

 

*

اس ام اس عاشقانه رمانتیک جدید 93

*


ترسم از روز سیاهی است بیایی و چه سود
رفته باشم و بدانی که چه دیر امده ای

 

*

اس ام اس عاشقانه رمانتیک جدید 93

*


گر همسفر عشق شدی مرد سفر باش
ورنه ره خود گیر و یکی راه گذر باش
هشدار که یخ تاب تب عشق ندارد
گر بسته قالب شده ای فکر دگر باش